Privacy verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Rob van der Kooi Schilderwerken,De Spiker 8, 8861 VC Harlingen, handelend onder kamer van koophandel nummer 54099323.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Rob van der Kooi Schilderwerken kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Rob van der Kooi Schilderwerken  en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rob van der Kooi Schilderwerken.

Bij bedrijfsnaam kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Rob van der Kooi Schilderwerken deze gegevens nodig heeft:
Rob van der Kooi Schilderwerken verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Rob van der Kooi Schilderwerken je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Rob van der Kooi Schilderwerken gegevens bewaart:
Rob van der Kooi Schilderwerken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen
Rob van der Kooi Schilderwerken verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Rob van der Kooi Schilderwerken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rob van der Kooi Schilderwerken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Rob van der Kooi Schilderwerken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Rob van der Kooi Schilderwerken bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Rob van der Kooi Schilderwerken te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rob van der Kooi Schilderwerken heeft hier geen invloed op.

Rob van der Kooi Schilderwerken  heeft Google geen toestemming gegeven om via Rob van der Kooi Schilderwerken verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@robvanderkooi.nl Rob van der Kooi Schilderwerken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL
Rob van der Kooi Schilderwerken neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rob van der Kooi Schilderwerken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Rob van der Kooi Schilderwerken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rob van der Kooi Schilderwerken op via info@robvanderkooi.nl.

Contact
Robvanderkooi.nl  is een website van Rob van der Kooi Schilderwerken. Rob van der Kooi Schilderwerken is als volgt te bereiken:

Postadres: De Spiker 8, 8861 VC, Harlingen
Vestigingadres: De Spiker 8, 8861 VC, Harlingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54099323
Telefoon: +31 (0) 6 190 801 21
E-mailadres: info@robvanderkooi.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.